Betäckta ston 2021:

Foton och copyright Anne Karlsson, om inte annat anges.

 

Indian Saniyah FA191/12 betäckt och konstaterad dräktig.

Bambi FA34/13 betäckt och konstaterad dräktig.

GKV Honey Bun FA 103/12 betäckt och konstaterad dräktig.

Indian Henna planerad att betäcka, men kom ej i brunst.

2021 är Dandinis första säsong i svensk aveln. Roligt att alla betäckta ston blev dräktiga! 
Jag önskar "nya som gamla" kunder välkomna även i fortsättningen!

Copyright 2021 Anne Karlsson / Gimmick Arabians