Hingstlinje:

ZOBEYNI OA

2013 finns Gimmick FA 223/91

tillgänglig för avel

Stolinje:

DAJANIA OA

Hingstlinje:

ZOBEYNI OA

samt endast till ett fåtal ston
under 2013
för att därefter tävla i några år:

GKV Meadley DSAH OX 4582

GKV Meadley

Stolinje:

DAFINA OA
who was a grey pure-in-strain Kuhaylat Al-Kurush mare

Hingstlinje:

ZOBEYNI OA

Indian Crush FA182/11

är kanske framtidens avelshingst?

Stolinje:

Tail female Hagar OA

Copyright 2013
Anne Karlsson / Gimmick Arabians