2016-05-07 Indian Crush debuterar på distansbanorna med "A" rakt igenom
på Finnerödjaritten CR40 km